4 km – Oude Kene
Drenthe Het Drentse Landschap Provinciale Landschappen 3 tot 5 kilometer

4 km – Oude Kene

Beoordeling

3.9 gemiddeld gebaseerd op 24 beoordelingen

 • Uitstekend
  4
 • Goed
  15
 • Normaal
  4
 • Redelijk
  1
 • Slecht
  0
De Oude Kene bij Hoogeveen is een relatief jong natuurgebied waarbij je kennis maakt met de meanderende loop van het Oude Diep.

Algemene informatie

 

Beschrijving
Een gevarieerd gebied met goed te bewandelen paden. Aan de ene zijde van het gebied moet je stapstenen passeren wat bij hoogwater niet mogelijk is. Ook is dit voor mensen die slecht ter been zijn mogelijk een obstakel.

Afstand route
4 kilometer.

Waarnemingen in dit gebied
Ga naar Waarneming.nl voor een overzicht.

Honden toegestaan
Honden zijn toegestaan mits ze zijn aangelijnd.

Startpunt
Parkeerplaats aan de Kinholtsweg ten zuiden van Fluitenberg.

GPS coördinaten
52.729732,6.452741

 

Oude Kene

voetzoekers-oude-kene-meander

voetzoekers-oude-kene-knobbelzwaan

Knobbelzwaan.

In 2008 is er aan de rand van Hoogeveen een nieuw natuurgebied aangelegd die meerdere functies vervuld. Deze functies variëren van recreatiegebied, een retentiegebied waar bij hevige regenval tijdelijk water geborgen kan worden, een helofytenfilter om water te zuiveren en een ecologische verbindingszone. Door dit gevarieerde gebied zoekt het Oude Diep nu weer haar weg door het sterk meanderende loopje.

voetzoekers-oude-kene-gewone-margriet

Gewone margriet.

De wandelroute van Het Drentse Landschap brengt je langs enkele van de mooiste plekjes in het gebied. Bij oplevering heeft het nieuwe stukje beekdal de naam de Oude Kene gekregen. Keen is een oud-Nederlands woord dat geul of spleet betekent.

voetzoekers-oude-kene-de-oude-kene-infobord

voetzoekers-oude-kene-stapstenen-2

voetzoekers-oude-kene-wandelpad

Wandeling Oude Kene op Google Maps

De route op Google Maps is bij benadering.

Fotoimpressie Oude Kene

voetzoekers – Oude Kene 1
voetzoekers – Oude Kene 2
voetzoekers – Oude Kene 3
voetzoekers – Oude Kene 4
voetzoekers – Oude Kene 5
voetzoekers – Oude Kene 6
voetzoekers – Oude Kene 7
voetzoekers – Oude Kene 8
voetzoekers – Oude Kene 9
voetzoekers – Oude Kene 10
voetzoekers – Oude Kene 11
voetzoekers – Oude Kene 12
voetzoekers – Oude Kene 13
voetzoekers – Oude Kene 14
voetzoekers – Oude Kene 15
voetzoekers – Oude Kene 16
voetzoekers – Oude Kene 17
voetzoekers – Oude kene 18

Gebruik de navigatie om de foto’s te bekijken.

voetzoekers-oude-kene-koeien-in-de-wei

Het Oude Diep

Het oud Drentse beekje het Oude diep slingert dwars door het gebied de Oude Kene heen. Het beekje loopt door het Drents Plateau, vanaf Orvelte tot aan Hoogeveen. Het heeft hier weer een meanderende loop gekregen en is daardoor met zo’n 2,5 kilometer verlengd.

Het beekje begon ooit in de vochtige heidevelden boven de hoogvenen Mantinge en Balinge. Via het dorp Drijber stroomde het langs de noordrand van Hoogeveen naar Huize Echten. Door allerlei ingrepen was er van de oorspronkelijke beek echter weinig meer over. Verschillende partijen werkten samen om hier in het beekdal de oude natuur- en landschapswaarden te herstellen en nieuwe natuur te ontwikkelen.

voetzoekers-oude-kene-moerasvergeet-mij-nietje

Moerasvergeet-mij-nietje.

De gekanaliseerde loop die hier eerder te vinden was is gedeeltelijk gedempt. De oude stuw is zijn functie verloren aan een drempel van grote en kleine keien. Het aanwezige bed van keien zorgt er voor dat het peil enigszins omhoog wordt gestuwd om zodoende het water beter in het beekdal te kunnen vasthouden. Om het gebied verder te verrijken zijn er ook verscheidene hoogteverschillen aangebracht en zijn er enkele poelen gegraven. Vele bijzondere planten en dieren hebben het gebied sinds de herinrichting alweer gekoloniseerd.

voetzoekers-oude-kene-oude-diep

Waterberging en ecologische verbindingszone

In het beekdal kan zo’n 300.000 m3 water geborgen worden. De kronkelende loop en wisselende dwarsprofielen houden het water langer vast in het gebied. De beek fungeert ook als ecologische verbindingszone; het is een aantrekkelijk gebied voor plant en dier, zoals de paling.

De beek heeft ook een zomer- en een winterbed gekregen. In normale omstandigheden zal het water binnen het zomerbed blijven. In de natte periodes zal ook het winterbed onder water komen te staan. Om al dat water goed te kunnen bergen is het beekdal voorzien van kades. Hierdoor kan ook in extreem natte omstandigheden het gehele beekdal vollopen zonder dat het overlast veroorzaakt.

voetzoekers-oude-kene-oude-diep-2

voetzoekers-oude-kene-keien-in-het-water

voetzoekers-oude-kene-mossen

Libellen en waterjuffers

De grote variatie in waterpartijen en de slingerende loop van het Oude Diep hebben er aan toe bijgedragen dat er vele soorten libellen en waterjuffers in de Oude Kene voorkomen. Enkele bijzondere soorten die je kunt tegenkomen zijn de bandheidelibel en weidebeekjuffer.

voetzoekers-oude-kene-steenrode-heidelibel

Steenrode heidelibel.

voetzoekers-oude-kene-lantaarntje

Lantaarntje.

voetzoekers-oude-kene-libellen-en-waterjuffers

Variable waterjuffer, blauwe breedscheenjuffer, variabele waterjuffer en lantaarntje.

voetzoekers-oude-kene-weidebeekjuffer

Weidebeekjuffer.

voetzoekers-oude-kene-mos-1

voetzoekers-oude-kene-mos-2

Kijkheuvel in het gebied

In het gebied ligt ook een kijkheuvel. Bovenop de kijkheuvel heb je een mooi uitzicht over het omliggende terrein. Vanaf hier kun je ervoor kiezen om door te lopen naar een van de plaatsen waar stapstenen zijn geplaatst.

Bij de aanleg van de filtratie bekkens en door het verdiepen van het beekdal voor de waterberging is er in totaal 130.000 kubieke meter grond binnen het gebied verplaatst. Deze grond is onder andere hergebruikt voor bijvoorbeeld de aanleg van deze kijkheuvel.

voetzoekers-oude-kene-uitkijkheuvel

voetzoekers-oude-kene-stapstenen

Natuurlijk waterfilter

Met een oppervlakte van zo’n zeven hectare ligt hier op dit moment het grootste helofytenfilter (ook wel rietfilter genoemd) van Nederland. In totaal zijn er voor de aanleg van het filter zo’n 500.000 rietstekken aangeplant.

Wanneer het vervuilde water uit de overstort door het rietveld stroomt zullen alle verontreinigde voedingsstoffen door het riet aan het water onttrokken worden. Hierdoor wordt het water op een natuurlijk manier gefilterd. Het gehele systeem bestaat uit drie verschillende compartimenten.

voetzoekers-oude-kene-riet

In het eerste compartiment wordt het stedelijke afvalwater afkomstig van de gemengde riooloverschot gezuiverd. In het tweede compartiment wordt het regenwater afkomstig van een nabijgelegen industrieterrein en het landbouwwater van de Pesserma gezuiverd. De nazuivering van de verschillende waterstromen vindt plaats in het derde compartiment.

voetzoekers-oude-kene-helofytenfilter

voetzoekers-oude-kene-grote-lisdodde

Na de lange weg die het water door het rietfilter aflegt is het weer zo schoon dat het via de spoorsloot (het gebied ligt naast een spoorlijn) naar het Oude Diep kan stromen. Op deze wijze wordt de waterkwaliteit van het Oude Diep en die van de vijvers in de Hoogeveense wijk De Weide verbeterd. Bij het maaien van het riet worden de voedingsstoffen weer afgevoerd en kan het voor het opwekken van bio-energie worden gebruikt.

voetzoekers-oude-kene-pluizen-grote-lisdodde

voetzoekers-oude-kene-wilde-eenden-en-meerkoet

Wilde eenden en meerkoet.

Panorama Oude Kene

[easy_panorama id=”6012″]

Scroll met de muis over bovenstaande foto of tilt je apparaat om de panorama te bekijken.

voetzoekers-oude-kene-graphosoma-lineatum

Graphosoma lineatum.

voetzoekers-oude-kene-rode-schuinspurrie

Rode schuinspurrie.

voetzoekers-oude-kene-bomenrij

Roeken

Aan de overkant van de spoorsloot kun je het overdonderende geluid van de roeken in hun hoge bomen horen. Helaas hebben roeken door hun massale en rumoerige aanwezigheid nogal een slechte naam opgebouwd. Echter zijn het, anders dan kraaien, geen eierrovers en eten ze ook geen jonge vogels. Ze eten vooral rupsen, aas en het afval dat wij laten rondslingeren.

voetzoekers-oude-kene-kauwen

Grote kans dat je ook kauwen in de Oude Kene tegenkomt.

Plantengroei in de Oude Kene

Het gebied is vanzelf vol gegroeid met plantensoorten die we van nature zien in de Drentse beekdalen. Ze zullen de graslandjes in het gebied vooral in het voorjaar geel kleuren van de verschillende bloemen. Soorten die je tegen kunt komen zijn onder andere de ratelaar, akkerdistel, zuring,  verschillende orchideeën, de morgenster en echte koekoeksbloemen.

voetzoekers-oude-kene-kruipende-boterbloem

Kruipende boterbloem.

voetzoekers-oude-kene-grote-ratelaar

Grote ratelaar.

Ratelaars zijn essentieel voor de groei van orchideeën. De halfparasiet dringt binnen bij de wortels van de grassen en onttrekt daar de voedsel die het nodig is. Hierdoor verdwijnt langzaam maar zeker het gras en krijgen verschillende andere soorten planten, waaronder dus de orchideeën, ruimte om te groeien.

Vispassage

Een vispassage heeft als doel om in een watergang of beek een technisch kunstwerk/passage te maken voor stroomopwaarts en/of stroomafwaarts trekkende vis. Vissen blijven namelijk vaak niet op een plaats maar zwemmen door een heel watersysteem. Dit wordt ook wel vismigratie genoemd.

Bijna iedere vis vertoont dit gedrag. Bekende voorbeelden van migrerende vissen zijn paling en winde. Van alle vispassages ziet de ‘cascade’ er het meest natuurlijk uit. Het oogt als een bergstroompje waarbij het water over de stenen klatert.

voetzoekers-oude-kene-vispassage

voetzoekers-oude-kene-vistrap

Een klassieke vistrap gebruikt treden om het de vis mogelijk te maken het ‘kunstwerk’ te passeren. Ook in een cascade zitten treden, maar hier worden ze gevormd door grote natuurstenen. De bovenste drempel bepaalt hoe hoog het water bovenstrooms staat. Deze drempel is meestal gemaakt van beton of hardhout. De stenen liggen vast in het beton anders zouden ze namelijk kunnen verschuiven.

De cascade trappen worden eigenlijk altijd in de hoofdstroom aangelegd en niet eromheen. Je vindt ze vooral in de wat smallere waterlopen. Van dit type passage bestaan er in Nederland in totaal zo’n 37.

voetzoekers-oude-kene-akkerdistel

Akkerdistel.

voetzoekers-oude-kene-stro-uitlje

Stro-uiltje.

WB21-knijpstuw

De innovatieve WB21-knijpstuw heeft zijn naam te danken aan het WB21-beleid. Dit is een landelijk beleid voor waterbeheer in de 21e eeuw. Het beleid is gericht op toekomstige klimaatveranderingen en stelt onder andere dat we in de toekomst meer de ruimte moeten geven aan het water voordat deze het zelf inneemt.

voetzoekers-oude-kene-wb-21-knijpstuw

Dit wordt hier gerealiseerd door het water bovenstrooms langer vast te houden om het vervolgens gecontroleerd af te voeren naar de lager gelegen bewoonde gebieden. Hiermee voorkomt het waterschap wateroverlast in deze lager gelegen gebieden. Vanuit deze visie heeft het waterschap Reest en Wieden deze stuw ontworpen.

voetzoekers-oude-kene-stroomversnelling

voetzoekers-oude-kene-verloop-stroom-wb-21-knijpstuw

Zo lag het Oude Diep bij de knijpstuw er enkele jaren na de herinrichting bij.

Het mooie aan deze knijpstuw is dat er verder niets qua mechanica aan te pas komt: het regelt zichzelf. Via de onderste opening in de stuw wordt een beperkt deel aan water via de vistrap afgevoerd naar het beekdal. Bij extreme neerslag kan het water tot aan de bovenste opening stijgen en langer worden vastgehouden. Zo kan het waterschap in totaal 300.000 m3 water langer vasthouden en gecontroleerd afvoeren.

voetzoekers-oude-kene-vlinders

Hooibeestje, klein geaderd witje in copula, mannetje en vrouwtje lieveling.

voetzoekers-oude-kene-meerkoetjes

Heb jij de rondwandeling Oude Kene ook gelopen?

Geef de route dan bovenaan de pagina een beoordeling! Met jullie beoordelingen brengen we de leukste wandelroutes van Nederland in kaart.

Heb je een mooie foto genomen tijdens deze wandeling en wil je die met ons wilt delen? Plaats de foto dan in een reactie onder dit bericht.

Ga naar overzichtspagina provincie Drenthe.

Bekijk alle wandelroutes van Het Drentse Landschap.

Bekijk alle routes van 3 tot 5 kilometer.

Recent bekeken ...

Disqus shortname is required. Please click on me and enter it

Laat een reactie achter

voetzoekers

voetzoekers gaan op zoek naar de mooiste paden, routes en natuurgebieden. Heb jij een goede tip of een mooie route voor ons? Stuur ons dan een e-mail.

Neem contact met ons op

Volg ons