Privacyverklaring

Via de website voetzoekers.nl worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. voetzoekers.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig bewerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

voetzoekers.nl is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen/gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Je (persoonlijke) website
 • IP-adres

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor het volgende doel:

 • Het plaatsen van uw reactie (wettelijke grondslag: toestemming)

Publicatie

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Strato. Het privacybeleid van Strato vindt je hier.

Op onze website zijn Social Media buttons opgenomen en kun je via jouw eigen Social Media accounts reageren op onze berichten. Hiermee verzamelt de beheerder van deze diensten uw persoonsgegevens. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Mapbox

Ook maken wij gebruik van Mapbox om de verschillende routes op de kaarten te tonen. Hier kun je de privacy policy van Mapbox lezen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt niet gebruikt om jou persoonlijk te kunnen herleiden. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt je hier.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies

voetzoekers.nl gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, smartphone of tablet. De cookies die wij gebruiken zijn strikt noodzakelijk voor een goede technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Duur van de opslag

voetzoekers.nl zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: voetzoekers.nl houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Het aanmaken van een persoonlijk profiel op onze website. Jouw gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk verzoekt het account te verwijderen. De persoonsgegevens zullen zo spoedig mogelijk naar ontvangst van dit verzoek verwijderd worden.
 • Het plaatsen van je reactie. Je gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk verzoekt de reactie te verwijderen. De persoonsgegevens zullen na ontvangst van dit verzoek zo spoedig mogelijk verwijderd worden.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet toepassing van op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging op 02-06-2018

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je ons ten allen tijde mailen. Zie hiervoor onze contactpagina.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

 

voetzoekers

voetzoekers gaan op zoek naar de mooiste paden, routes en natuurgebieden. Heb jij een goede tip of een mooie route voor ons? Stuur ons dan een e-mail.

Neem contact met ons op

Volg ons